Velkommen til Korpsservice Skage!
Log In

Logg in

Glemt passordet?

Handlekurv beløp: kr 0,00

Kurs

Korpsservice Skage driver utstrakt kursvirksomhet. Kursene er spesielt tilrettelagte for målgruppene utøvere i korps, og materialforvaltere. Kursene legger også vekt på forebyggende vedlikehold for utøverne, og i tillegg en del enkle reparasjoner for materialforvalterne. 


UTØVERKURSENE: 
Utøverkursene er lagt opp som en kombinasjon av klasseundervisning og selvstudium. Den første delen består av praktisk undervisning og demonstrasjon. Utøverne får utdelt kursmateriell laget spesifikt for den enkelte instrumenttype, som skal brukes som huskeliste ved forebyggende vedlikehold etter kurset. 

FORSLAG TIL PAKKELØSNING: 
Reparasjonstakst av instrumentparken i korpset, kombinert med vedlikeholdskurs for utøverne avholdes på følgende måte: 

Korpsservice Skage kommer på besøk en øvelseskveld, og etablerer seg i et tilstøtende rom til øvingslokalet. Musikkøvelsen gjennomføres som planlagt. Utøverne forlater øvelsen en og en, og får utdelt kursmateriellet til gjennomsyn. Korpsservice Skage gjennomfører reparasjonstakst på instrumentet før utøveren finner sin plass i korpset igjen, og sender neste inn til rep.takst osv. 

Etter besøket mottar korpset en skriftlig rapport. Den tekniske tilstanden til det enkelte instrument som ble takstert er vurdert, og ca. pris. på å få en eventuell reparasjon utført er tatt med. 
ET VIKTIG HJELPEMIDDEL FOR KORPSET I BUDSJETTPLANLEGGING. 

I Nord-Trøndelag er prisen på denne pakkeløsninga kr 6500,- inkl. mva. m/kjøring. Lik pris for hele fylket. Utenfor N-Trøndelag må pris avtales i hvert enkelt tilfelle, med hensyn til tidsforbruk og geografisk avstand fra 7860 Skage. 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud pr. mail eller telefon. I store korps kan det være nødvendig å legge det opp litt annerledes, da tidsforbruket blir større enn lengden på musikkøvelsen. 


MATERIALFORVALTERKURSENE: 
Materialforvalterkursene legger spesielt vekt på grunnleggende kjennskap til de enkelte instrumenttyper, (ikke alle materialforvaltere er utøvere selv) feilsøking, forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner. Behovet for nødreparasjoner oppstår som regel 10 min. før 17.mai-toget går av stabelen. Forvaltning av korpsets verdier på en god og fornuftig måte er god ØKONOMI for korpset. Det er tross alt store verdier det er snakk om. Mange titusener av kroner blir ødelagt i korpsa ved at instrumenter ødelegges ved feil lagring! 

Avviklinga av sånne kurs er som regel et samarbeid mellom flere korps innenfor en region. Enten i egen regi, eller i samarbeid med musikkretsen i vedkommende fylke. 
SNAKK MED NABOKORPSA OG SAMARBEID OM KURS LOKALT. 

Korpsservice Skage har mangeårig erfaring som instruktør og kursleder innenfor materialforvalterkurs, og har utarbeidet et eget kurshefte som deltakerne får til odel og eie. Med egne notater i tillegg, blir kursheftet et viktig oppslagsverk når deltakerne kommer hjem og skal begynne å praktisere det man lærte på kurset. 

I tillegg har "våre" materialforvaltere gratis telefonsupport den første tida etter kurset, 
og er også sikret leveranse av reparasjonsmateriell til fornuftige priser. 

Korpsservice Skage er i mange år benyttet som kursleder på materialforvalterkursa som NMF-Trøndelag avholder hvert år under korpskonferansen. I Nord-Trøndelag vil et slikt kurs koste kr.6500.- inkl. mva og kjøring. Utenfor fylket avtales pris i hvert enkelt tilfelle mht tidsforbruk og reiseutgifter. Kurset går over 6-7 timer, og egner seg best å avvikle en lørdag eller søndag. I tillegg til kursavgifta koster kursheftet kr. 200.- pr. deltaker. 


BESØK I DITT KORPS: 
Korpsservice Skage besøker mange korps i Midt-Norge løpet av sesongen. Enten for kursing av utøvere/materialforvaltere, eller for å foreta en rep.takst / henting av rep.objekter. Disse skal i neste omgang igjen utdeles til sesongens nybegynnere. Som alle vet er det særledes viktig at aspirantene får instrumenter som er i perfekt stand med en gang. Slik er det ikke instrumentet som er begrensningen. Vi er for tiden ikke flere i dette landet som vil spille på et korpsinstrument, enn at vi må legge alt best mulig til rette for de som er motivert til å begynne. Et dårlig instrument har tatt knekken på motivasjonen hos mang en potensiell korpsmusiker, slik at vedkommende har sluttet i korpset. La ikke dette skje i DITT korps! Ta kontakt med fagmannen for å få kartlagt behovet for reparasjoner, kjøp av nye/brukte instrumenter og utstyr. Da står korpset best mulig rustet til å ta i mot nye medlemmer innenfor denne meget givende og morsomme hobbyen vår. 

Send en mail, fax, eller ring for å avtale et lønnsomt besøk i ditt korps i løpet av sesongen. 


VELKOMMEN TIL KURS HOS KORPSSERVICE SKAGE!